Blog

Konkurs “20 lat Providenta”

Konkurs “20 lat Providenta”

Provident.pl – pożyczka samoobsługowa trwa konkurs i dotyczy on wszystkich klientów, którzy w czasie trwania konkursu:
Konkurs 20 lat Providenta

1. Zawrą z organizatorem umowę pożyczki pieniężnej i nie odstąpią od niej.
2. W okresie pierwszych 14 dni od daty zawarcia umowy nie dokonają całkowitej spłaty pożyczki.
3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki dokonają zgłoszenia konkursowego: wyślą SMS pod numer telefonu 600 400 354 i w treści wpiszą numer umowy pożyczki oraz odpowiedź: “Napisz, jaki plan zrealizowałbyś za 2000 zł” albo pod adresem www.provident.pl dokonają rejestracji zgłoszenia konkursowego.

Organizator przyzna 400 nagród pieniężnych w kwocie 2000 zł brutto:
Dla 20 zwycięzców każdego dnia w czasie trwania konkursu. Nagroda jest przyznawana codziennie przez jury konkursu.